CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

На 17 март (петок) 2017, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд  на кандидатката Субајете Зенки, на тема: Родово интегрирање: интерсекционалност и работна сила.