CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

На 22 декември (четврток) 2016, со почеток во 11:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд  на кандидатката Весна Алексовска, на тема: Потрагата на „невидливите луѓе“ по новото „нормално“ : Влијанието на ретките болести врз идентитетот на пациентите.