CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

  • Истражувања на ИОХН-С

    Целта на „Институтот за општествени и хуманистички науки- Скопје“ не е само да придонесе за подобро разбирање на македонското, европското и глобалното општество туку и на истражувачките полиња во кои што е активен.