CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

 • ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА (Второ, дополнето издание)

  Со задоволство ви ја претставуваме студијата „Вистинската цена на евтината работна сила: политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015“ (второ, дополнето издание) од Бранимир Јовановиќ. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

  На 17 март (петок) 2017, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Субајете Зенки, на тема: Родово интегрирање: интерсекционалност и работна сила.

 • ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА

  Со задоволство ви ја претставуваме студијата „Вистинската цена на евтината работна сила: политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015“ од Бранимир Јовановиќ. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • Странски Инвестиции: Митови и реалност

  Целта на настанот е да ја промовира студијата „Вистинската цена на евтината работна сила“ од Бранимир Јовановиќ, но и да отвори дебата за некои од митовите околу странските инвестиции во Македонија. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • ШКОЛА ЗА КРИТИКА И ПОЛИТИКА 2017

  Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, со поддршка од фондацијата Роза Луксембург со гордост Ви ја најавува Школата за политика и критика 2017 - „Регионален политички форум за марксистичка теорија и практика во Југоисточна Европа“ со учество на следните говорници: Реј Брасие (Ray Brassier), Оксана Тимофеева (Oxana Timofeeva), Агон Хамза (Agon Hamza) и Катерина Колозова.

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

  На 22 декември (четврток) 2016, со почеток во 11:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Весна Алексовска, на тема: Потрагата на „невидливите луѓе“ по новото „нормално“ : Влијанието на ретките болести врз идентитетот на пациентите.

 • ПОЛИСИ БРИФ

  ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА: Политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015

 • Повик за еднодневна обука за застапување засновано на податоци

  Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје организира обуки за моделот на застапување засновано на податоци. Овој модел подразбира вклучување на истражувачки алатки во процесот на анализа на проблемот што се застапува како и современи алатки за визуелизација и употреба на податоци во процес на креирање политики.

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

  На 6 декември (вторник) 2016, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Кристина Колозова - Антовиќ, на тема: Постигнување на суштинска рамноправност помеѓу мажите и жените видена преку статусот на жената на работното место.