CULTURE   SOCIETY  POLITICS  POLICY  THEORY

.pdf Документи

Донатори

Партнерски Институции

Новости

 • МЕДИУМСКИТЕ ПОЛИТИКИ И УРЕДУВАЧКАТА (НЕ)СЛОБОДА

  И покрај декларативните заложби за гарантирана уредувачка слобода, политиките впишани во законите и подзаконските акти на регулаторното тело, оневозможуваат нејзина ефективна примена.Иако немаме причина да веруваме дека повикувањето на член 16 од Уставот на Р. Македонија, кој се однесува на слободата на говор, би било повеќе од декларативно, сепак, го издвојуваме како симптоматично неговото отсуство од законите кои се однесуваат на медиумите.

 • Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци

  Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во партнерство со Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) од февруари 2017 година го спроведува проектот: Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци.

 • ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА (Второ, дополнето издание)

  Со задоволство ви ја претставуваме студијата „Вистинската цена на евтината работна сила: политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015“ (второ, дополнето издание) од Бранимир Јовановиќ. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

  На 17 март (петок) 2017, со почеток во 12:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Субајете Зенки, на тема: Родово интегрирање: интерсекционалност и работна сила.

 • ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА

  Со задоволство ви ја претставуваме студијата „Вистинската цена на евтината работна сила: политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015“ од Бранимир Јовановиќ. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • Странски Инвестиции: Митови и реалност

  Целта на настанот е да ја промовира студијата „Вистинската цена на евтината работна сила“ од Бранимир Јовановиќ, но и да отвори дебата за некои од митовите околу странските инвестиции во Македонија. Студијата е поддржана од фондацијата „Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe“

 • ШКОЛА ЗА КРИТИКА И ПОЛИТИКА 2017

  Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, со поддршка од фондацијата Роза Луксембург со гордост Ви ја најавува Школата за политика и критика 2017 - „Регионален политички форум за марксистичка теорија и практика во Југоисточна Европа“ со учество на следните говорници: Реј Брасие (Ray Brassier), Оксана Тимофеева (Oxana Timofeeva), Агон Хамза (Agon Hamza) и Катерина Колозова.

 • ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЈАВНА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД

  На 22 декември (четврток) 2016, со почеток во 11:00 часот, во просториите на Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје, ќе се одржи јавна одбрана на магистерски труд на кандидатката Весна Алексовска, на тема: Потрагата на „невидливите луѓе“ по новото „нормално“ : Влијанието на ретките болести врз идентитетот на пациентите.

 • ПОЛИСИ БРИФ

  ВИСТИНСКАТА ЦЕНА НА ЕВТИНАТА РАБОТНА СИЛА: Политики за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија, 2007-2015